เราได้เลือกสรรอุปกรณ์เครื่องจักรอันล้ำสมัย ใช้ ระบบแปรรูปแป้งสาลีอัตโนมัติแบบ CIM ซึ่งสามารถ ควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสูตรต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สะอาด และถูกสุขลักษณะ ภายใต้ระบบ HACCP

โรงงานคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญจนทำให้แป้งสาลี ทุกกระสอบของบริษัทฯ ได้รับการยืนยันคุณภาพจาก ISO 22000 ทั้งนี้ยังมี มาตราฐานการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้าทุกหน่วยที่ส่งมอบ เพื่อทำ ให้เกิดความมั่นใจสูงสุด

เรามีทีมค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งคอยให้บริการผลิตแป้งสาลี ตามสูตรเฉพาะ และคิดค้นแป้งสาลีประเภทใหม่ๆ สูตรพิเศษ เพื่อตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า