การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 11/2567

ประจำวันศุกร์ที่  17 พฤษภาคม 2567          ครั้งที่ 11
จำนวน  22,000 กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
9.70 บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 12/2567

ประจำวันศุกร์ที่  31 พฤษภาคม 2567          ครั้งที่ 12
จำนวน  - กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
- บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา