การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 3/2567

ประจำวันศุกร์ที่  9 กุมภาพันธ์ 2567         ครั้งที่ 3
จำนวน  22,000 กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
8.45 บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 4/2567

ประจำวันศุกร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2567         ครั้งที่ 4
จำนวน  - กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
- บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา