การประมูลครั้งล่าสุด

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 24/2566

ประจำวันศุกร์ที่  1 ธันวาคม 2566          ครั้งที่ 24
จำนวน  18,000 กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
10.10 บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ครั้งถัดไป    ราคาย้อนหลัง
การประมูลครั้งถัดไป

ประมูลรำข้าวสาลี

การประมูลรำข้าวสาลีครั้งที่ 25/2566

ประจำวันศุกร์ที่  15 ธันวาคม 2566          ครั้งที่ 25
จำนวน   - กระสอบ
ราคาประมูลสูงสุด   
- บาท
สถานที่เปิดประมูล 
ห้องประชุมชั้น 3
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)การประมูลย้อนหลัง

ค้นหา

รอบวันที่ 

ผลการค้นหา